ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนศิลปะกลับทาง

25570715-145333-53613049.jpg

Advertisements

ผลงานวรรณรูป

IMG_3089.JPG

Advertisements

กิจกรรมที่ 4 ผลงานดีเด่น ฝ่ามือโทนร้อนโทนเย็น

ผลงานดีเด่นประจำกิจกรรมที่ 4 ผลงานดีเด่น ฝ่ามือโทนร้อนโทนเย็น

famue12557famue22557

Advertisements

ผลงานดีเด่น กิจกรรมสนุกกับภาพสีขั้นที่ 2 และ ภาพสีขั้นที่ 3

ผลงานดีเด่น กิจกรรมสนุกกับภาพสีขั้นที่ 2 และ ภาพสีขั้นที่ 3

see232557see1232557

25570802-201143-72703867.jpg

25570802-201142-72702030.jpg

25570802-201142-72702984.jpg

Advertisements

นักเรียนชอบวีดิโอสอนศิลปะเรื่องใดมากที่สุด

Advertisements

กิจกรรมที่ 2 วงจรสีสุดน่ารัก

ผลงานดีเด่นกิจกรรมที่ 2 วงจรสีสุดน่ารัก

wongjonsee2557wongjonsee22557

25570712-103330-38010555.jpg

25570712-103331-38011417.jpg

25570712-103329-38009669.jpg

25570712-103333-38013116.jpg

25570712-103333-38013976.jpg

25570712-103335-38015691.jpg

25570712-103336-38016571.jpg

25570712-103337-38017453.jpg

25570712-103334-38014828.jpg

25570712-103332-38012261.jpg

Advertisements

กิจกรรมที่ 1 Pop-Up เส้นสีสร้างชื่อฉันสุดสร้างสรรค์

ผลงานดีเด่นประจำกิจกรรมที่ 1 Pop-Up เส้นสีสร้างชื่อฉันสุดสร้างสรรค์
popup10pack1popup10pack2

25570712-102411-37451139.jpg

25570712-102413-37453646.jpg

25570712-102412-37452793.jpg

25570712-102414-37454511.jpg

25570712-102410-37450295.jpg

25570712-102411-37451943.jpg

25570712-102409-37449450.jpg

25570712-102415-37455376.jpg

25570712-102417-37457182.jpg

25570712-102416-37456270.jpg

25570712-102418-37458128.jpg

Advertisements